Matti Kärkkäinen

Sähkönsiirtoyritykset kurittavat maanomistajia

Sodanjälkeisessä Suomessa sähköistettiin maaseutua ponnekkaasti, ja maanomistajat kokivat olevansa mukana jossakin suuressa asiassa, kun heidän maidensa läpi…