Automaattisten lypsylaitteistojen säännöllinen huolto on ensisijaisen tärkeää, jotta vältytään lypsykatkoksilta, eivätkä lehmät joudu odottamaan huoltoa ja lypsyä.

Lypsyrobotin huolto

on tärkeä osa

automaattilypsyn toiminta…