Pieni säilörehun kakkossato voi olla tavoiteltava strategia

Niukan väkirehun malli

pienentäisi maidontuotannon

hiilijalanjälkeä

Maidontuotannon luontainen etu on lehmien kyky muuttaa karkearehut korkealaatuisiksi elintarvi…