Matti Kärkkäinen

Hyvä laki, huono toteutus

Metsästyslaki säätää ikiaikaisen pohjoismaisen periaatteen selkeästi: ”Oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle.”

Kyseessä ei ole kuitenkaan itsestään…