Maanparannuskuitua muokataan maahankultivaattorilla.

Miten kasvattaa

peltojen hiilivarastoa?

Luonnonvarakeskus Luke on selvittänyt maanparannusaineiden ja muiden pelloilla käytettyjen orgaanisten lisien mahdollisuuksia…