Vasikat kehittyvät sosiaalisesti parhaiten ryhmässä. Jos on yksittäiskarsinoita, ryhmään on hyvä päästä viimeistään kolmen viikon iässä.

Vasikoiden

kasvuympäristö

vaikuttaa myöhempään käyttäytymiseen

Ensimmäiset elinviikot…