Jätevesikeskustelulle viimein piste?

Hallitus on antanut 1.9.2016 eduskunnalle esityksen ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esitys merkitsee haja-asutusalueiden talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskev…