Viljatilalla energiaa kuluu eniten viljelytyössä ja viljan kuivauksessa. Mutta moni muukin tekijä vaikuttaa energiankulutukseen. Tärkeää on myös tietää oman tilan tehokkuus.

Hake kuivattaa viljan edullisemmin

Energiatehokkaas…