Arto Markkula

Tuulen viemää

Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen EU:ssa perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1107/2009. Käyttöohjeet kirjoitetaan kussakin jäsenvaltiossa erikseen hyväksymisen yhteydessä ja n…