Arto Markkula

Vain hyvästä alusta voi päästä hyvään
lopputulokseen

Kulunut kasvukausi jää mieliin olosuhteiltaan hyvin äärevänä. Kylvöille päästiin hyvin aikaisin, mutta toisilla kylvöt venyivät kolmen kuukauden ajalle. Alkukes…