Matti Kärkkäinen

Maaseudulla on oltava kriittinen sähköisiin
palveluihin

Suomelle on tyypillistä maaseudun haja-asutus. Eurooppalaisessa vertailussa ei ole toista maata, jossa maaseudun asutus olisi niin hajallaan kuin Suomess…