Esko Kiviranta

Maa- ja metsätalouden hallitusohjelma on valtaosin pinnallinen

KM-lehden viime numerossa käsittelin verrattain myötäsukaisesti hallitusohjelman veropoliittisia linjauksia, joihin sisältyy myös kiitettävää, i…