Opetusmaatiloilla maatalousopiskelijat tutustuvat käytännössä maatilalla käytössä olevaan teknologiaan. Navetoissa on jo paljon käytössä erilaista uutta teknologiaa.

Tuhansia hehtaareja valmiina koekäyttöön

Yhteistyö tutk…