Pohjavesialueiden vesivaroja pyritään suojaamaan lainsäädännöllä. Pohjavettä ei omista kukaan eikä sitä saa pilata.

Pohjavettä suojellaan paikallisena luonnonvarana

Suomen lainsäädäntö, erityisesti vesilaki säätelee puhtai…