Pääkirjoitus

Viljan hinnan ennakoidaan säilyvän korkeana

Euroopassa iso osa syysviljoista on jo puitu ja katseet kohdistuvat siellä nyt maissisatoon. Sen uskotaan jäävän ennakoitua heikommaksi eteläistä ja keskistä Eurooppaa vai…