Matti Kärkkäinen

Suomen tiukka tietosuoja

Eri valtioiden suhtautumista henkilöiden tietosuojaan voidaan arvioida katsomalla, millaisia ovat kansalliset käytännöt sovellettaessa samaa yleiseurooppalaista lainsäädäntöä.

Esi…