Ranskalaisissa tutkimuksissa sianlihan on laskettu aiheuttavan 11–15 prosenttia kaikista ihmisten ruokavaliosta johtuvista ympäristövaikutuksista. Osuus vaihtelee hieman laskentaperusteiden mukaan. Eri kasvatustavoilla o…