Marja Jalli

Viljelijän ja luonnon soppari

Työssäni olen saanut tutustua erilaisiin sopimuksiin. Sopimuksia tehdään, kun halutaan tehdä yhteistyötä ja sovitaan pelisäännöistä. Tavoitteena on, että yhdessä toimien saavutetaan asi…