EU-tarkastus suoritetaan hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti. Koskaan viljelijän asioita ei käsittele vain yksi virkamies, näin varmistetaan jokaiselle viljelijälle oikeudenmukainen käsittely. Tarkastajilta voi kysyä myö…