Lantmännen satsaa viljan vientiin. Samaa laivaa voidaan periaatteessa lastata useasta satamasta eri alkuperän viljaerillä, jos kapasiteetti vain antaa myöden.

Lantmännen

lisää kilpailua Suomen

viljakauppaan

Viljakauppa keskit…