Tuottava maa

sitoo hiiltä

Puhuttaessa ilmastonmuutoksesta maatalous mainitaan yleensä yhtenä merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Oikeilla viljely- ja metsänhoitomenetelmillä maatalous- ja metsämaa voidaa…