Monen laitevalmistajan satsattava nyt tuotekehitykseen

EU asettaa rajat kattiloiden hiukkaspäästöille

Lämmityskattiloiden hiukkaspäästöille ollaan asettamassa yhteiset rajat koko EU-alueella. Vuonna 2020 voimaan tulevia ra…