Varjele kuuloasi!

Melu on salakavala vihollinen. Kuulovaurion etenemistä ei huomaa ennen kuin on myöhäistä. Ennaltaehkäisyyn on onneksi olemassa edullinen ja helppo ratkaisu: perusmallin kuulonsuojaimet. Otimme selvää, millaista suojausta ja käytettävyyttä saa pikkurahalla.

Maatiloilta löytyy lukuisia töitä, joita ei kannata tehdä ilman kuulonsuojaimia. Traktorit, muut työkoneet ja jopa monet sähkötyökalut aiheuttavat melua, joka on ainakin pidemmässä altistuksessa haitallista.
Maatiloilta löytyy lukuisia töitä, joita ei kannata tehdä ilman kuulonsuojaimia. Traktorit, muut työkoneet ja jopa monet sähkötyökalut aiheuttavat melua, joka on ainakin pidemmässä altistuksessa haitallista.

Teksti ja kuvat: Kyösti Isosaari

Testaukset: Koulutuskeskus Salpaus, Käytännön Maamies ja TM Rakennusmaailma

Melumittaukset: Leo Backman

Tekninen avustus: Markku Lindell ja Henrik Weckström

Kuulonsuojaimet

SNR-arvo 23–29 dB,

hinta alle 20 euroa

 

Bei Bei Safety B017

Clas Ohlson 34-3425

Finbullet 2069

Howard Leight by Sperian Mach 1

3M Peltor Optime H510A

Kraft KM1503023

MSA Sordin XLS

Promaster QT1102

Securx SX 400020

Zekler 401

Kun melu tekee korviin kipeää, jokainen tietää, että kuulo on vaarassa. Kuulovaurioita alkaa kuitenkin syntyä jo huomattavasti matalammilla äänenpaineilla. Salakavalaa asiassa on myös se, että desibeleissä ilmoitetun melun vähäinenkin lisääntyminen lyhentää turvallista melualtistusaikaa merkittävästi.

Työsuojelunäkökulmasta me-lukysymykset ovat varsin selkeitä. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus käyttää kuulonsuojaimia aina, kun päivittäinen melualtistus ylittää 80 desibelin rajan. Käyttöpakon raja-arvona on 85 desibeliä.

Maatiloilta löytyy varmasti monenlaisia töitä, joissa kyseiset arvot ylitetään ainakin hetkellisesti. Toisaalta melualtistuksen kesto ja luonne saattavat vaihdella paljonkin. Suojaimien käytön tarpeellisuutta ei olekaan maataloudessa yhtä helppo selvittää kuin teollisuusympäristössä. Teollisuusmelu on usein huomattavasti paremmin ennustettavaa.

Maa- ja metsätaloustöissä on turvallisinta käyttää kuulonsuojaimia aina, kun on pienintäkään epäilystä siitä, että melua on liiaksi. Jotta suojaimia tulisi todella käytettyä, niitä olisi hyvä olla saatavilla tärkeimmissä melualttiissa työpisteissä. Kuulonsuojaimet ovat kaiken lisäksi jo käyttömukavuus- ja hygienia-syistä henkilökohtaisia, joten pienemmälläkin maatilalla tarvitaan helposti melkoinen määrä suojaimia.

Viimeistään tutun rautamarketin tai maataloustavarakaupan kassalla tulee mieleen, josko pärjäisi hieman edullisimmilla suojaimilla. Lähdimmekin selvittämään kuulonsuojaimien markkinoita myös kyseinen näkökohta mielessä.

Jottei suojaimien hankinta jäisi ainakaan rahasta kiinni, vertailusuojaimien hinnan ylärajaksi asetettiin kaksikymmentä euroa.

Mukavuutta ei tule unohtaa

Henkilökohtaisten suojaimien käyttämättä jättämistä selitellään ties miten. Perusteluina muun muassa kuulee, että riskiä aiheuttava työ kestää vain hetken tai ettei suojamien käyttö ole mukavaa. Selitykset kuitenkin ontuvat.

Lyhytkin, mutta riittävän voimakas melualtistus saattaa kasvattaa kuulovaurion riskiä oleellisesti. On myös muistettava, että monissa maataloustöissä melu saattaa arvaamatta nousta. Niinpä suojamien käyttämättä jättäminen tai jopa hetkellinen riisuminen meluisissa oloissa on aina riskialtista.

Mukavuusongelmaa on hieman hankalampi kiistää. Kapselimalliset kuulonsuojaimet ovat nimittäin suojaimia, joissa henkilökohtaiset ominaisuudet voivat nousta jopa jonkin suojainmallin käytön esteeksi. Onneksi malleja on lukuisia, joten sovittamalla jokainen löytää varmasti itselleen sopivat kuulonsuojaimet.

Tästä päästäänkin monissa kuulonsuojaimia myyvissä liikkeissä havaittavaan epäkohtaan. Läheskään aina tarjolla olevia kuulonsuojaimia ei voi sovittaa. Kuulonsuojaimien tilaaminen nettikaupasta on jo kuin ostaisi sikaa säkissä.

Onneksi yksittäisenä hankittu, mutta sopimattomaksi osoittautunut kuulonsuojain jää harvemmin kokonaan käyttämättä. Yleensä perhepiiristä löytyy joku, jolle kuulonsuojain istuu. Varsinkin suurempia suojaineriä hankittaessa sopivuuskysymyksiä ei voi kuitenkaan ohittaa.

Tarjolla eri suojaustasoja

Mitä tahansa kuulonsuojaimia ei saa ammattilaisille tai kuluttajille kaupata. Ilman kuulonsuojainmallin asianmukaista tyyppihyväksyntää ei EU-markkinoille ole edes asiaa. Kaikille vertailumme kuulonsuojaimille oli teetetty tyyppihyväksyntään tarvittavat testit jossain akkreditoidussa testauslaitoksessa.

Hyväksyntä ei takaa vielä sitä, että suojaimet olisivat kyseiseen työtehtäviin soveltuvia. Esimerkiksi ruohonleikkuussa tarvitaan aivan erilaista suojausta kuin vaikkapa haulikkoammunnassa. Maatalouden tarpeet sijoittuvat yleensä edellisten välimaastoon.

Valinnan helpottamiseksi osa valmistajista puhuu esimerkiksi ykkös-, kakkos- ja jopa kolmostason kuulonsuojaimista. Luokat ovat kuitenkin pitkälti valmistajakohtaisia määritelmiä. Ne eivät läheskään aina perustu mihinkään virallisiin luokituksiin.

Jotta vertailuumme päätyvät kuulonsuojaimet olisivat suojaustasoltaan riittävän samankaltaisia, niiden vaimennustason mittariksi oli valittava yhteismitallinen ominaisuus. Tällaiseksi sopi niin sanottu SNR-arvo. Jokaisen vertailusuojaimen pakkauksesta tai ainakin käyttöohjeesta löytynyt SNR-lukema ilmoittaa vaimennuksen tehon tyypillisessä teollisuusmelussa. Vertailusuojamiemme SNR-arvo osui välille 23–29 desibeliä.

Lisäksi edellytimme vertailuun valittavilta suojaimilta sitä, että niitä olisi jatkossakin yleisesti saatavilla. Tälle säännölle ainoan poikkeuksen teimme Securx-kuulonsuojaimien kohdalla. Kyse on maahantuojan kertahankinnasta. Erä on kuitenkin niin suuri, että kuulonsuojainta on saatavilla vielä syksylläkin.

Vertailusuojaimien testihankinnat tehtiin nimettöminä kuluttajaostoina. Hankintakierros toteutettiin maalis-huhtikuun vaihteessa pääosin Lahden seudulla.

Kuulonsuojaimet ajavat asiansa

Kaikki vertailuun valitut kuulonsuojaimet osoittautuivat vaimennuskyvyltään vähintään melulta kohtuudella suojaaviksi. Yleisimpiä maataloustöitä ajatellen suojaimet vaimentavat kuulolle haitallisia korkeita melutaajuuksia riittävästi. Tilanteisiin, joissa melualtistus on erityisen voimakasta, voi kuitenkin olla syytä valita korkeamman SNR-arvon suojaimet.

Sen sijaan matalien taajuuksien vaimennustulokset jäivät kaikilla suojaimilla vaatimattomiksi. Onneksi kyseiset taajuudet eivät ole kuulolle yhtä haitallisia kuin korkeammat. Kyse on siis monissa tapauksissa enemmän mukavuus- kuin turvallisuustekijästä.

Kahdella vertailun kuulonsuojaimella mitattiin osittaista melun voimakkuuden lisääntymistä. Securx vahvisti 300 hertsin taajuuksia peräti kymmenen desibelin verran. Bei Bei Safety -suojaimilla havaittiin puolestaan noin 200 hertsin taajuudella pieni vahvistava piikki.

Syynä havaintoihin on se, että kuulonsuojaimen kapseli toimii eräänlaisena kaikukammiona. Se kerää, vahvistaa ja ohjaa korvaan tietyn taajuusalueen ääniä. Securx-suojaimessa myös ohutrakenteisen kapselin resonoinnilla on luultavimmin vaikutusta asiaan.

Vahvistusilmiö on otettu huomioon melunvaimennuksen tuloksia ja arvosanoja laskettaessa. Käyttäjien kannalta on tosin lohdullista tietää, etteivät havaitut vahvistuspiikit tee näistäkään kuulonsuojaimista suinkaan hyödyttömiä.

Kaikki testaamamme kuulonsuojaimet vähentävät oleellisesti kuulovaurion riskiä. Käytettävyydessä löytyi sen sijaan enemmän huomautettavaa. Valtaosa moitteista perustui siihen, että osa testaajista koki jonkin kuulonsuojainmallin itselleen hankalaksi. Jollekin toiselle käyttäjälle samainen suojain voi istua huomattavasti paremmin.

Näin testattiin

Kuulonsuojaimien melunvaimennusmittaukset tehtiin Tekniikan Maailman AV-laboratoriossa. Testilaitteiston muodostivat ihmispäätä vastaava keinopää, Beyerdynamic MCE5 -mittausmikrofoni, Rohde & Schwarz UPD -pientaajuusanalysaattori sekä laajakaistaista kohinaa tuottava melunlähde.

Melunlähteenä toiminut kaiutin sijoitettiin puoli metriä keinopään etupuolelle. Kaiuttimen tuottama äänenpaine säädettiin niin, että se oli keinokorvan kohdalla ilman suojaimia 90 desibeliä. Suojainten vaimennusteho tutkittiin vertailumittauksena kirjaamalla keinokorvaan kantautuvan melun taso A-painotettuina tehollisarvoina.

A-painotusta käytetään tyypillisesti silloin, kun melua mitataan kuulemisen tai kuulovaurion kannalta. A-painotus vähentää matalataajuisen melun vaikutusta mittaustulokseen ja antaa suuremman painoarvon korkeataajuiselle melulle. Korkeat taajuudet johtavat nopeimmin kuulovajeen syntymiseen.

Kuulonsuojaimien käytettävyystestit toteutettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Salpauksessa niihin osallistui oppilaitoksen kolme naispuolista pintakäsittelylinjan aikuisopiskelijaa. Vastaavanlaisen testiohjelman toteutti myös kolme Käytännön Maamiehen ja TM Rakennusmaailman miestoimittajaa.

Käytettävyystestejä varten kaikki testaajat ohjeistettiin arvostelukohtien merkityksestä, arvosana-asteikoista ja muista arviointeihin liittyvistä näkökohdista. Testiohjelman käytännön yksityiskohdat jätettiin sen sijaan osin testaajien oman harkinnan varaan. Eri testaajien testipäivät saattoivat näin ollen muodostua ohjelmaltaan hyvin erilaisiksi. Kukin testaaja pyrki kuitenkin toteuttamaan kaikkien vertailukuulonsuojaimen testit mahdollisimman samalla tavalla.

Käytännön testien aikana annettiin arvosanoja kuulonsuojaimien istuvuudesta ja paikoillaan pysyvyydestä, yleisestä käyttömukavuudesta, päälle pukemisesta ja säädettävyydestä sekä suojaimien läpi kuullun puheen ymmärrettävyydestä. Arvosanat annettiin kokonaisina kouluarvosanoina. Testien aikana kirjattiin ylös myös muita havaintoja edellä mainituista arvostelukohdista sekä mahdollista muista esiin tulleista kuulonsuojaimien käytettävyyteen liittyneistä seikoista. KI

Suhteellinen melunvaimennus kertoo, kuinka paljon kuulonsuojain vaimentaa noin 90 desibelin melua. Tulos on ilmoitettu kuulonsuojaimen sisään kantautuneen melun mitatuista tehollisarvoista A-painotettuna.

Suojaimen paino on ilmoitettu satunnaisesti valitusta suojaimesta lähimpään viiteen grammaan pyöristettynä.

Korkeussäädön liikevara kertoo suojainkapselin ylimmän ja alimman asennon eron säädön liukupinnan kohdalta mitattuna. Korvakappaleen sisämittana on ilmoitettu korvatyynyjen reiän suurin korkeus ja leveys.

Melunvaimennuksen arvosanat perustuvat Käytännön Maamiehen ja TM Rakennusmaailman tekemiin mittauksiin. Arvosanat Istuvuus ja paikoillaan pysyvyys, Yleinen käyttömukavuus, Pukeminen ja säädettävyys sekä Puheen ymmärrettävyys perustuvat Käytännön Maamiehen ja TM Rakennusmaailman toimittajien sekä Koulutuskeskus Salpauksen pintakäsittelylinjan aikuisopiskelijoiden tekemiin käytännön testauksiin.

Huomattava on, että käytettävyysarvosanat ovat kaikkiaan kuuden eri testaajan antamien arvosanojen keskiarvoja. Muutamissa yksittäistapauksissa arvosanahajonta nousi merkittäväksi muun muassa testaajien fysiologisten erojen vuoksi. Tapauksista merkittävimmistä on erikseen mainittu kuulonsuojainten loppuarvosteluissa.

Kuulonsuojaimien ominaisuuksia voi painottaa haluamallaan tavalla kunkin arvosanan painoarvoa muuttamalla.

KUULONSUOJAINTEN LOPPUARVOSTELUT

3M Peltor Optime H510A

Ostopaikka: Kodin Terra, Lahti

Maahantuoja: Suomen 3M Oy, puh. (09) 525 21,

www.3msuomi.fi

Valmistusmaa: Puola

SNR: 28 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset liukuputket

Sangan pehmuste: on

Hinta: 14,95 €

 

Arvio: Vertailun tunnetuimman kuulonsuojainmerkin melunvaimennus oli asianmukainen. Kun myös 3M Peltorit päässä kuultavan puheen ymmärrettävyys oli kohtalainen, vaimennusominaisuuksia ei voinut moittia. A-painotettu desibelilukema ei kuitenkaan yltänyt aivan vertailun terävimpään kärkeen.

Käytettävyydessä 3M Peltor pärjäsi niin ikään mukavasti. Suurimmalla osalla testaajista käyttömukavuus muodostui lähes kiitettäväksi. Tiukkaa korkeussäätöä kuitenkin hieman moitittiin.

Muutama testaaja mielsi myös sangan pehmustuksen tai korvalehtien tilat itselleen riittämättömiksi. Yksittäisistä pikkumoitteista huolimatta 3M Peltoria pidettiin käyttöominaisuuksiltaan yhtenä vertailun parhaimmista kuulonsuojaimista. Painoakaan ei ollut liikaa.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Jäykkä korkeussäätö

 

Yleisarvosana: 8,4

★★★★

Zekler 401

 

Ostopaikka: Kärkkäinen, Lahti

Maahantuoja: B & B Products

Oy, puh. 020 152 3200,

www.skydda.fi

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: hammastuslukitteinen liukuprofiili

Sangan pehmuste: on

Hinta: 13,90 €

 

Arvio: Kookkaanpuoleinen Zekler ylsi A-painotetussa melunvaimennuksessaan vertailun hyvin pärjäävään pääjoukkoon, muttei silti aivan kärkilukemiin. Hyvää vaimennusta täydensi kohtalainen puheääneen ymmärrettävyys. Meluneristysominaisuudet olivat näin ollen mukavasti kohdallaan.

Käytettävyystesteissä Zeklerin jykevä rakenne koettiin pääsääntöisesti hyväksi asiaksi. Pienikorvaisella suojain saattoi kuitenkin hieman hölskyä päässä. Vertailun lyhyintä korkeussäätöä pidettiin kuitenkin riittävänä ja helppokäyttöisenä.

Suurimmalla osalla testaajista Zeklerit istuivat päässä varsin mukavasti. Pidemmässä käytössä suojainten muuta vertailujoukkoa selvästi suurempi paino saattoi kuitenkin hieman kostautua. Myös suojainten satunnaista hiostavuutta valiteltiin.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Melko painavat

 

Yleisarvosana: 8,4

★★★★

Clas Ohlson 34-3425

 

Ostopaikka: Clas Ohlson, Lahti

Maahantuoja: Clas Ohlson,

puh. 020 111 2222,

www.clasohlson.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 27,5 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteinen liukutappi

Sangan pehmuste: on

Hinta: 8,99 €

 

 

Arvio: Melunsuojauksessa Clas Ohlsonin kuulonsuojaimet haastoivat vertailun voittajakaksikon. A-painotettu desibelilukema oli peräti sama kuin 3M Peltorilla ja Zeklerillä. Edullisemmat suojaimet kuitenkin puurouttivat puhetta selvästi enemmän.

Pituussäädön millimetrilukemien perusteella Clas Ohlson vaikutti mukautuvaiselta suojainmallilta. Kookkampikalloisille säätövara jäi kuitenkin lähinnä nimelliseksi. Puettavuudeltaan suojaimet olivat joka tapauksessa vertailun parhaimmistoa.

Clas Ohlsonin puristusvoima oli suojaimien paikoillaan pysyvyyden kannalta riittävä. Jotkut testaajista valittivat, että puristusta oli jopa liiaksi. Suojainkapselien ja sangan hyvät pehmusteet kuitenkin kohensivat käyttömukavuutta. Pienehkö paino auttoi niin ikään asiaa.

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Puristusvoimakkuus varauksin

 

Yleisarvosana: 8,3

★★★★

Bei Bei Safety

 

Ostopaikka: Motonet, Vantaa

Maahantuoja: A. Palojoki Oy,

puh. (09) 350 8110,

www.a-palojoki.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 29 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset liukuputket

Sangan pehmuste: on

Hinta: 6,90 €

 

 

Arvio: Bei Bein kookaskapseliset kuulonsuojaimet pitivät melunmittauksissa hyvin pintansa. Myös suojaimet päässä kuultua puhetta ymmärrettiin kohtalaisesti. Tilavat suojainkapselit aiheuttivat joidenkin testaajien mielestä kuitenkin myös satunnaista kuminaa.

Suojainkapselien ja isoreikäisten korvakappaleiden sisällä oli tilaa isommallekin korvalle. Pääosin suojainten istuvuutta kiiteltiin. Pelkoa siitä, että suojaimet tippuisivat kyydistä, ei todellakaan ollut. Toisaalta kapseleiden puristus koettiin hetkittäin hieman väärin jakautuvaksi.

Bei Bein korkeussäätöjä pidettiin riittävinä. Alkuun liukuputket liikkuivat tosin nahkeasti, mutta ne herkistyivät varsin nopeasti. Kahdensadan gramman haamurajalle asettunutta painoakaan ei pidetty liian suurena.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

Huonoa

- Puristusvoimakkuus varauksin

 

 

Yleisarvosana: 8,2

★★★

MSA Sordin XLS

 

Ostopaikka: Lahden Traktorivaruste, Lahti

Maahantuoja: Isojoen Konehalli Oy, puh. 020 132 3232,

www.ikh.fi

Valmistusmaa: Ruotsi

SNR: 25 dB

Korkeussäätö: hammastus-

lukitteiset liukutapit

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 16,90 €

 

Arvio: Vaikka MSA Sordinin A-painotetut melunvaimennuslukemat jäivät kärkijoukosta, ei niitä voinut silti moittia. Suojaimet tosin haittasivat puheen ymmärrystä varsin paljon, mikä sai vaimennuksen tuntumaan hieman ympäristöstä eristävältä. Haitallista kumisevuutta ei kuitenkaan havaittu.

MSA Sordinin suojaimet olivat vertailun toiseksi painavimmat. Tästä huolimatta ne osoittautuivat istuvuudeltaan ja päässä pysyvyydeltään vertailujoukon parhaiksi. Korvatyynyjen muoto ja sangan puristusvoima oli siis onnistuttu mitoittamaan sopiviksi.

Pieniä soraääniä MSA Sordinkin silti niitti. Pehmustamattomat sangat haittasivat käyttöä, mikä tiputti käyttömukavuuden arvosanaa. Pituussäädön porrastus tuntui alkuun jäykältä. Se vetreytynee kuitenkin käytön myötä.

 

Hyvää

+ Kohtalainen melunvaimennus

+ Istuvuus ja käytettävyys

Huonoa

- Pehmustamaton sanka

 

Yleisarvosana: 8,1

★★★

Howard Leight by Sperian Mach 1

Ostopaikka: K-rauta, Lahti

Maahantuoja: Honeywell Safety Products, puh. 040 739 5059,

www.honewellsafety.com

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 23 dB

Korkeussäätö: hammastus-

lukitteiset liukutapit

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 8,95 €

 

 

Arvio: Howard Leight -kuulonsuojaimet pärjäsivät vertailun alhaisimmasta SNR-arvostaan huolimatta melunvaimennusmittauksista varsin hyvin. Suojaimia käytettäessä myös kuullun puheen ymmärrys osoittautui kohtalaiseksi. Suojaimien vaimennus-ominaisuuksia saattoi näin ollen pitää asiallisina.

Alkuun hieman kankeista säädöistään huolimatta Howard Leightit oli helppo pukea. Ne myös pysyivät varsin hyvin päässä. Varsinkin suurikorvaiset testaajat kiittelivät tilavia korvatyynyjä ja suojainkapseleja.

Osa testaajista valitteli kuitenkin suojaimien ihoon osuvien osien kovuutta. Varsinkin pehmustamaton sanka herätti närää. Pitkässä yhtäjaksoisessa käytössä Howard Leightit koettiin myös hieman hiostaviksi. Vertailun pienin paino kirvoitti sen sijaan kiitoksiin.

 

Hyvää

+ Kohtalainen melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Pehmustamaton sanka

 

Yleisarvosana: 8,0

★★★

Finbullet 2069

 

Ostopaikka: Puuilo, Lahti

Maahantuoja: Toolnet Oy,

puh. (09) 694 1662,

www.toolnet.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset

liukuputket

Sangan pehmuste: on

Hinta: 5,90 €

 

Arvio: Myös Finbulletin melunvaimennus oli asiallisella tolalla. Vertailun parhaisiin kuulonsuojaimiin alkoi kuitenkin kertyä jo eroa. Hieman vähäisemmästä vaimennuksesta huolimatta puheen ymmärrys jäi kapseleiden kuminan vuoksi vajavaiseksi.

Finbulletin käyttöominaisuuksia leimasi suojaimen sankarakenteen jäykkyys ja melkoinen puristusvoima. Suojaimet pysyivät paikallaan, mutta pidemmässä käytössä puristus saattoi käydä häiritseväksi. Mitä kookkaampikalloisesta koehenkilöstä oli kyse, sitä enemmän asiasta valitettiin.

Sirompirakenteisella käyttäjällä Finbullet toimi sen sijaan varsin hyvin. Säätövarat riittivät ja mukavuuttakin kiiteltiin. Jos siis suojaimet suinkin istuvat päähän, niiden käyttämättä jättämiselle ei löydetty mitään järkevää syytä.

 

Hyvää

+ Kohtalainen melunvaimennus

Huonoa

- Saattavat puristaa liikaa

 

 

 

Yleisarvosana: 7,7

★★

Promaster QT1102

 

Ostopaikka: Puuilo, Lahti

Maahantuoja: Linnax,

puh. 020 785 1400,

www.linnax.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset

liukuputket

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 6,90 €

 

Arvio: Kevytrakenteinen Promaster yllätti melumittauksissa myönteisesti. A-painotettu vaimennustulos oli vertailun paras. Toisaalta suojaimet päässä ainoastaan varsin kovaääninen ja huolellisesti artikuloitu puhe oli varmuudella ymmärrettävissä.

Promasterin jäykkyys ja mitoitus tuottivat ongelmia. Monille testaajille kuulonsuojaimet olivat yksinkertaisesti liian pienet, joten ne puristivat ikävästi. Toimiva korkeussäätö ei asiassa auttanut.

Suojainkapselien ja korvatyynyjen mitoitukset todettiin pohjoismaalaisittain liian pieniksi. Kaikkien testaajien korvalehdet eivät mahtuneet kunnolla edes korvatyynyjen sisään. Epämukavuudestaan huolimatta pieneen tilaan mahtuva Promaster osoittautui kohtalaiseksi hätävaraksi satunnaiselta melulta suojautumiseen.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

Huonoa

- Pehmustamaton ja puristava sanka

- Sopii vain sirorakenteisille

 

Yleisarvosana: 7,4

★★

Securx SX 400020

 

Ostopaikka: Kärkkäinen, Lahti

Maahantuoja: Kärkkäinen,

puh. 010 430 3000,

www.karkkainen.fi

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 27 dB

Korkeussäätö: hammastuslukitteinen liukuholkki

Sangan pehmuste: on

Hinta: 6,90 €

 

Arvio: Securx ei pysynyt melunmittauksissa muiden kuulonsuojaimien matkassa. Noin 300 hertsin taajuuksilla suojaimet jopa vahvistivat melua. Puheäänen ymmärrettävyys oli puolestaan ehkä paras koko vertailujoukosta.

Suojaimet oli helppo pukea, minkä lisäksi korkeussäädössä oli niin periaatteessa kuin käytännössäkin reilusti varaa. Säätöjen muuttaminen sujui tosin kankeasti ja epämukavan raksahtelun säestämänä.

Huolellisesti paikoilleen aseteltujen suojaimien istuvuutta kehuttiin. Osa testaajista tosin valitti, ettei suojaimen pehmustus toimi päälaella kunnolla. Työn tuoksinassa kuulonsuojaimen kapselit tai sanka saattoivat liikahtaa paikoiltaan. Puutteistaan huolimatta Securx oli kuitenkin parempi vaihtoehto kuin kuulonsuojauksen laiminlyöminen.

 

Hyvää

+ Istuvuus

Huonoa

- 300 hertsin vahvistuspiikki

 

 

 

Yleisarvosana: 6,9

Kraft KM1503023

 

Ostopaikka: Robinhood, Lahti

Maahantuoja: Tokmanni Oy,

puh. 020 778 2000,

www.tokmanni-konserni.fi

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteinen liukutappi

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 4,99 €

 

Arvio: Vertailun edullisin Kraft pärjäsi mittauksissa kohtalaisesti. A-painotetun vaimennusarvon ero kärkeen oli selvä, mutta suojaimet ajoivat silti asiansa. Puheesta sai suojaimet päässä kuitenkin hieman heikosti selvää.

Suojaimet oli hankala pukea päähän, sillä pehmustamattomassa sangassa oli rutkasti puristusvoimaa. Puristus takasi suojaimien paikoillaan pysymisen, mutta teki hallaa käyttömukavuudelle. Yksikään testaajista ei pitänyt Kraftien käytöstä.

Vaikka suojaimet hiostivat ja puristivat, ne silti hoitivat tehtävänsä karun asiallisesti. Mikäli vaihtoehtona oli kuulovaurion riski tai kuulonsuojaimien käyttö, ei vastausta tarvinnut miettiä. Parasta Krafteissa oli se, ettei käyttämättä jättämistä voinut perustella edes kukkaron ohuudella.

 

Hyvää

+ Auttava melunvaimennus

Huonoa

- Varsin epämukavat

 

 

 

Yleisarvosana: 6,8

Parhaimmillaan kuulonsuojaimet vaimentavat melua riittävästi ilman, että ne eristävät käyttäjänsä ympäristöstä. Olisi tärkeää, että suojaimien käyttäjä kykenee kuulemaan esimerkiksi varoitushuudot.
Parhaimmillaan kuulonsuojaimet vaimentavat melua riittävästi ilman, että ne eristävät käyttäjänsä ympäristöstä. Olisi tärkeää, että suojaimien käyttäjä kykenee kuulemaan esimerkiksi varoitushuudot.
Kuulonsuojaimien pukemiseen tulee uhrata hetki aikaa, ja sitä kannattaa jopa hieman opetella. Mikäli suojaimet puetaan päähän huolimattomasti, niiden melunvaimennuskyky ja käyttömukavuus heikkenevät oleellisesti.
Kuulonsuojaimien pukemiseen tulee uhrata hetki aikaa, ja sitä kannattaa jopa hieman opetella. Mikäli suojaimet puetaan päähän huolimattomasti, niiden melunvaimennuskyky ja käyttömukavuus heikkenevät oleellisesti.
Vertailuun hankittiin kymmenen (vasemmalta Bei Bei, Clas Ohlson, Finbullet, Howard Leight, 3M Peltor, Kraft, MSA Sordin, Promaster, Securx ja Zekler) erilaista edullista kuulonsuojainta, jotka kaikki osoittautuivat toimiviksi. Pahimmatkin puutteet olivat sellaisia, etteivät ne olleet verrattavissa suojaimen käytön hyötyihin.
Vertailuun hankittiin kymmenen (vasemmalta Bei Bei, Clas Ohlson, Finbullet, Howard Leight, 3M Peltor, Kraft, MSA Sordin, Promaster, Securx ja Zekler) erilaista edullista kuulonsuojainta, jotka kaikki osoittautuivat toimiviksi. Pahimmatkin puutteet olivat sellaisia, etteivät ne olleet verrattavissa suojaimen käytön hyötyihin.
Korkeussäätöjä on kolmea erilaista päätyyppiä. 3M Peltor (vasemmalla) luottaa suojainkapselin korkeussäädössä liukuputkiin, MSA Sordin (keskellä) kahteen ja Clas Ohlson (oikealla) yhteen liukutappiin.
Korkeussäätöjä on kolmea erilaista päätyyppiä. 3M Peltor (vasemmalla) luottaa suojainkapselin korkeussäädössä liukuputkiin, MSA Sordin (keskellä) kahteen ja Clas Ohlson (oikealla) yhteen liukutappiin.
Valtaosa vertailusuojaimista painaa alle 200 grammaa. Raskasmassatäytteillä saataisiin melunvaimennusta helposti parannettua, mutta samalla suojaimien paino nousisi oleellisesti. Se heikentäisi käyttömukavuutta.
Valtaosa vertailusuojaimista painaa alle 200 grammaa. Raskasmassatäytteillä saataisiin melunvaimennusta helposti parannettua, mutta samalla suojaimien paino nousisi oleellisesti. Se heikentäisi käyttömukavuutta.
Melunvaimennusmittauksien testilaitteistona oli laajakaistaista kohinaa tuottava melunlähde, luonnollisen kokoinen keinopää, Beyerdynamic MCE5 -mittausmikrofoni ja Rohde & Schwarz UPD -pientaajuus-analysaattori.
Melunvaimennusmittauksien testilaitteistona oli laajakaistaista kohinaa tuottava melunlähde, luonnollisen kokoinen keinopää, Beyerdynamic MCE5 -mittausmikrofoni ja Rohde & Schwarz UPD -pientaajuus-analysaattori.
Howard Leight -kuulonsuojaimen (vasemmalla) tyynyssä olevan korvanreiän koko on vertailun kookkaimpia, joten sen sisään mahtuu suurempikin korvalehti. Promaster (oikealla) sopi mitoiltaan lähinnä sirokorvaiselle.
Howard Leight -kuulonsuojaimen (vasemmalla) tyynyssä olevan korvanreiän koko on vertailun kookkaimpia, joten sen sisään mahtuu suurempikin korvalehti. Promaster (oikealla) sopi mitoiltaan lähinnä sirokorvaiselle.
Paljonko kuulonsuojain tarvitsee kuljetus- tai varastotilaa, riippuu paljolti sen rakenteesta. Vasemmanpuoleinen Finbullet menee pieneen nippuun, kun taas Zeklerista muodostuu varsin kookas paketti.
Paljonko kuulonsuojain tarvitsee kuljetus- tai varastotilaa, riippuu paljolti sen rakenteesta. Vasemmanpuoleinen Finbullet menee pieneen nippuun, kun taas Zeklerista muodostuu varsin kookas paketti.
Hinta ei kerro kaikkea kuulonsuojaimen mukavuudesta. Vasemmanpuoleisella Bei Bei Safetylla ja oikealla näkyvällä Kraftilla on hintaeroa alle kaksi euroa. Bei Bein mukavuus on kuitenkin selvästi parempi.
Hinta ei kerro kaikkea kuulonsuojaimen mukavuudesta. Vasemmanpuoleisella Bei Bei Safetylla ja oikealla näkyvällä Kraftilla on hintaeroa alle kaksi euroa. Bei Bein mukavuus on kuitenkin selvästi parempi.

KUULONSUOJAINTEN LOPPUARVOSTELUT

3M Peltor Optime H510A

Ostopaikka: Kodin Terra, Lahti

Maahantuoja: Suomen 3M Oy, puh. (09) 525 21,

www.3msuomi.fi

Valmistusmaa: Puola

SNR: 28 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset liukuputket

Sangan pehmuste: on

Hinta: 14,95 €

 

Arvio: Vertailun tunnetuimman kuulonsuojainmerkin melunvaimennus oli asianmukainen. Kun myös 3M Peltorit päässä kuultavan puheen ymmärrettävyys oli kohtalainen, vaimennusominaisuuksia ei voinut moittia. A-painotettu desibelilukema ei kuitenkaan yltänyt aivan vertailun terävimpään kärkeen.

Käytettävyydessä 3M Peltor pärjäsi niin ikään mukavasti. Suurimmalla osalla testaajista käyttömukavuus muodostui lähes kiitettäväksi. Tiukkaa korkeussäätöä kuitenkin hieman moitittiin.

Muutama testaaja mielsi myös sangan pehmustuksen tai korvalehtien tilat itselleen riittämättömiksi. Yksittäisistä pikkumoitteista huolimatta 3M Peltoria pidettiin käyttöominaisuuksiltaan yhtenä vertailun parhaimmista kuulonsuojaimista. Painoakaan ei ollut liikaa.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Jäykkä korkeussäätö

 

Yleisarvosana: 8,4

★★★★

Zekler 401

 

Ostopaikka: Kärkkäinen, Lahti

Maahantuoja: B & B Products

Oy, puh. 020 152 3200,

www.skydda.fi

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: hammastuslukitteinen liukuprofiili

Sangan pehmuste: on

Hinta: 13,90 €

 

Arvio: Kookkaanpuoleinen Zekler ylsi A-painotetussa melunvaimennuksessaan vertailun hyvin pärjäävään pääjoukkoon, muttei silti aivan kärkilukemiin. Hyvää vaimennusta täydensi kohtalainen puheääneen ymmärrettävyys. Meluneristysominaisuudet olivat näin ollen mukavasti kohdallaan.

Käytettävyystesteissä Zeklerin jykevä rakenne koettiin pääsääntöisesti hyväksi asiaksi. Pienikorvaisella suojain saattoi kuitenkin hieman hölskyä päässä. Vertailun lyhyintä korkeussäätöä pidettiin kuitenkin riittävänä ja helppokäyttöisenä.

Suurimmalla osalla testaajista Zeklerit istuivat päässä varsin mukavasti. Pidemmässä käytössä suojainten muuta vertailujoukkoa selvästi suurempi paino saattoi kuitenkin hieman kostautua. Myös suojainten satunnaista hiostavuutta valiteltiin.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Melko painavat

 

Yleisarvosana: 8,4

★★★★

Clas Ohlson 34-3425

 

Ostopaikka: Clas Ohlson, Lahti

Maahantuoja: Clas Ohlson,

puh. 020 111 2222,

www.clasohlson.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 27,5 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteinen liukutappi

Sangan pehmuste: on

Hinta: 8,99 €

 

 

Arvio: Melunsuojauksessa Clas Ohlsonin kuulonsuojaimet haastoivat vertailun voittajakaksikon. A-painotettu desibelilukema oli peräti sama kuin 3M Peltorilla ja Zeklerillä. Edullisemmat suojaimet kuitenkin puurouttivat puhetta selvästi enemmän.

Pituussäädön millimetrilukemien perusteella Clas Ohlson vaikutti mukautuvaiselta suojainmallilta. Kookkampikalloisille säätövara jäi kuitenkin lähinnä nimelliseksi. Puettavuudeltaan suojaimet olivat joka tapauksessa vertailun parhaimmistoa.

Clas Ohlsonin puristusvoima oli suojaimien paikoillaan pysyvyyden kannalta riittävä. Jotkut testaajista valittivat, että puristusta oli jopa liiaksi. Suojainkapselien ja sangan hyvät pehmusteet kuitenkin kohensivat käyttömukavuutta. Pienehkö paino auttoi niin ikään asiaa.

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Puristusvoimakkuus varauksin

 

Yleisarvosana: 8,3

★★★★

Bei Bei Safety

 

Ostopaikka: Motonet, Vantaa

Maahantuoja: A. Palojoki Oy,

puh. (09) 350 8110,

www.a-palojoki.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 29 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset liukuputket

Sangan pehmuste: on

Hinta: 6,90 €

 

 

Arvio: Bei Bein kookaskapseliset kuulonsuojaimet pitivät melunmittauksissa hyvin pintansa. Myös suojaimet päässä kuultua puhetta ymmärrettiin kohtalaisesti. Tilavat suojainkapselit aiheuttivat joidenkin testaajien mielestä kuitenkin myös satunnaista kuminaa.

Suojainkapselien ja isoreikäisten korvakappaleiden sisällä oli tilaa isommallekin korvalle. Pääosin suojainten istuvuutta kiiteltiin. Pelkoa siitä, että suojaimet tippuisivat kyydistä, ei todellakaan ollut. Toisaalta kapseleiden puristus koettiin hetkittäin hieman väärin jakautuvaksi.

Bei Bein korkeussäätöjä pidettiin riittävinä. Alkuun liukuputket liikkuivat tosin nahkeasti, mutta ne herkistyivät varsin nopeasti. Kahdensadan gramman haamurajalle asettunutta painoakaan ei pidetty liian suurena.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

Huonoa

- Puristusvoimakkuus varauksin

 

 

Yleisarvosana: 8,2

★★★

MSA Sordin XLS

 

Ostopaikka: Lahden Traktorivaruste, Lahti

Maahantuoja: Isojoen Konehalli Oy, puh. 020 132 3232,

www.ikh.fi

Valmistusmaa: Ruotsi

SNR: 25 dB

Korkeussäätö: hammastus-

lukitteiset liukutapit

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 16,90 €

 

Arvio: Vaikka MSA Sordinin A-painotetut melunvaimennuslukemat jäivät kärkijoukosta, ei niitä voinut silti moittia. Suojaimet tosin haittasivat puheen ymmärrystä varsin paljon, mikä sai vaimennuksen tuntumaan hieman ympäristöstä eristävältä. Haitallista kumisevuutta ei kuitenkaan havaittu.

MSA Sordinin suojaimet olivat vertailun toiseksi painavimmat. Tästä huolimatta ne osoittautuivat istuvuudeltaan ja päässä pysyvyydeltään vertailujoukon parhaiksi. Korvatyynyjen muoto ja sangan puristusvoima oli siis onnistuttu mitoittamaan sopiviksi.

Pieniä soraääniä MSA Sordinkin silti niitti. Pehmustamattomat sangat haittasivat käyttöä, mikä tiputti käyttömukavuuden arvosanaa. Pituussäädön porrastus tuntui alkuun jäykältä. Se vetreytynee kuitenkin käytön myötä.

 

Hyvää

+ Kohtalainen melunvaimennus

+ Istuvuus ja käytettävyys

Huonoa

- Pehmustamaton sanka

 

Yleisarvosana: 8,1

★★★

Howard Leight by Sperian Mach 1

Ostopaikka: K-rauta, Lahti

Maahantuoja: Honeywell Safety Products, puh. 040 739 5059,

www.honewellsafety.com

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 23 dB

Korkeussäätö: hammastus-

lukitteiset liukutapit

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 8,95 €

 

 

Arvio: Howard Leight -kuulonsuojaimet pärjäsivät vertailun alhaisimmasta SNR-arvostaan huolimatta melunvaimennusmittauksista varsin hyvin. Suojaimia käytettäessä myös kuullun puheen ymmärrys osoittautui kohtalaiseksi. Suojaimien vaimennus-ominaisuuksia saattoi näin ollen pitää asiallisina.

Alkuun hieman kankeista säädöistään huolimatta Howard Leightit oli helppo pukea. Ne myös pysyivät varsin hyvin päässä. Varsinkin suurikorvaiset testaajat kiittelivät tilavia korvatyynyjä ja suojainkapseleja.

Osa testaajista valitteli kuitenkin suojaimien ihoon osuvien osien kovuutta. Varsinkin pehmustamaton sanka herätti närää. Pitkässä yhtäjaksoisessa käytössä Howard Leightit koettiin myös hieman hiostaviksi. Vertailun pienin paino kirvoitti sen sijaan kiitoksiin.

 

Hyvää

+ Kohtalainen melunvaimennus

+ Käytettävyys

Huonoa

- Pehmustamaton sanka

 

Yleisarvosana: 8,0

★★★

Finbullet 2069

 

Ostopaikka: Puuilo, Lahti

Maahantuoja: Toolnet Oy,

puh. (09) 694 1662,

www.toolnet.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset

liukuputket

Sangan pehmuste: on

Hinta: 5,90 €

 

Arvio: Myös Finbulletin melunvaimennus oli asiallisella tolalla. Vertailun parhaisiin kuulonsuojaimiin alkoi kuitenkin kertyä jo eroa. Hieman vähäisemmästä vaimennuksesta huolimatta puheen ymmärrys jäi kapseleiden kuminan vuoksi vajavaiseksi.

Finbulletin käyttöominaisuuksia leimasi suojaimen sankarakenteen jäykkyys ja melkoinen puristusvoima. Suojaimet pysyivät paikallaan, mutta pidemmässä käytössä puristus saattoi käydä häiritseväksi. Mitä kookkaampikalloisesta koehenkilöstä oli kyse, sitä enemmän asiasta valitettiin.

Sirompirakenteisella käyttäjällä Finbullet toimi sen sijaan varsin hyvin. Säätövarat riittivät ja mukavuuttakin kiiteltiin. Jos siis suojaimet suinkin istuvat päähän, niiden käyttämättä jättämiselle ei löydetty mitään järkevää syytä.

 

Hyvää

+ Kohtalainen melunvaimennus

Huonoa

- Saattavat puristaa liikaa

 

 

 

Yleisarvosana: 7,7

★★

Promaster QT1102

 

Ostopaikka: Puuilo, Lahti

Maahantuoja: Linnax,

puh. 020 785 1400,

www.linnax.fi

Valmistusmaa: Taiwan

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteiset

liukuputket

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 6,90 €

 

Arvio: Kevytrakenteinen Promaster yllätti melumittauksissa myönteisesti. A-painotettu vaimennustulos oli vertailun paras. Toisaalta suojaimet päässä ainoastaan varsin kovaääninen ja huolellisesti artikuloitu puhe oli varmuudella ymmärrettävissä.

Promasterin jäykkyys ja mitoitus tuottivat ongelmia. Monille testaajille kuulonsuojaimet olivat yksinkertaisesti liian pienet, joten ne puristivat ikävästi. Toimiva korkeussäätö ei asiassa auttanut.

Suojainkapselien ja korvatyynyjen mitoitukset todettiin pohjoismaalaisittain liian pieniksi. Kaikkien testaajien korvalehdet eivät mahtuneet kunnolla edes korvatyynyjen sisään. Epämukavuudestaan huolimatta pieneen tilaan mahtuva Promaster osoittautui kohtalaiseksi hätävaraksi satunnaiselta melulta suojautumiseen.

 

 

Hyvää

+ Melunvaimennus

Huonoa

- Pehmustamaton ja puristava sanka

- Sopii vain sirorakenteisille

 

Yleisarvosana: 7,4

★★

Securx SX 400020

 

Ostopaikka: Kärkkäinen, Lahti

Maahantuoja: Kärkkäinen,

puh. 010 430 3000,

www.karkkainen.fi

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 27 dB

Korkeussäätö: hammastuslukitteinen liukuholkki

Sangan pehmuste: on

Hinta: 6,90 €

 

Arvio: Securx ei pysynyt melunmittauksissa muiden kuulonsuojaimien matkassa. Noin 300 hertsin taajuuksilla suojaimet jopa vahvistivat melua. Puheäänen ymmärrettävyys oli puolestaan ehkä paras koko vertailujoukosta.

Suojaimet oli helppo pukea, minkä lisäksi korkeussäädössä oli niin periaatteessa kuin käytännössäkin reilusti varaa. Säätöjen muuttaminen sujui tosin kankeasti ja epämukavan raksahtelun säestämänä.

Huolellisesti paikoilleen aseteltujen suojaimien istuvuutta kehuttiin. Osa testaajista tosin valitti, ettei suojaimen pehmustus toimi päälaella kunnolla. Työn tuoksinassa kuulonsuojaimen kapselit tai sanka saattoivat liikahtaa paikoiltaan. Puutteistaan huolimatta Securx oli kuitenkin parempi vaihtoehto kuin kuulonsuojauksen laiminlyöminen.

 

Hyvää

+ Istuvuus

Huonoa

- 300 hertsin vahvistuspiikki

 

 

 

Yleisarvosana: 6,9

Kraft KM1503023

 

Ostopaikka: Robinhood, Lahti

Maahantuoja: Tokmanni Oy,

puh. 020 778 2000,

www.tokmanni-konserni.fi

Valmistusmaa: Kiina

SNR: 26 dB

Korkeussäätö: kitkalukitteinen liukutappi

Sangan pehmuste: ei

Hinta: 4,99 €

 

Arvio: Vertailun edullisin Kraft pärjäsi mittauksissa kohtalaisesti. A-painotetun vaimennusarvon ero kärkeen oli selvä, mutta suojaimet ajoivat silti asiansa. Puheesta sai suojaimet päässä kuitenkin hieman heikosti selvää.

Suojaimet oli hankala pukea päähän, sillä pehmustamattomassa sangassa oli rutkasti puristusvoimaa. Puristus takasi suojaimien paikoillaan pysymisen, mutta teki hallaa käyttömukavuudelle. Yksikään testaajista ei pitänyt Kraftien käytöstä.

Vaikka suojaimet hiostivat ja puristivat, ne silti hoitivat tehtävänsä karun asiallisesti. Mikäli vaihtoehtona oli kuulovaurion riski tai kuulonsuojaimien käyttö, ei vastausta tarvinnut miettiä. Parasta Krafteissa oli se, ettei käyttämättä jättämistä voinut perustella edes kukkaron ohuudella.

 

Hyvää

+ Auttava melunvaimennus

Huonoa

- Varsin epämukavat

 

 

 

Yleisarvosana: 6,8

Parhaimmillaan kuulonsuojaimet vaimentavat melua riittävästi ilman, että ne eristävät käyttäjänsä ympäristöstä. Olisi tärkeää, että suojaimien käyttäjä kykenee kuulemaan esimerkiksi varoitushuudot.
Parhaimmillaan kuulonsuojaimet vaimentavat melua riittävästi ilman, että ne eristävät käyttäjänsä ympäristöstä. Olisi tärkeää, että suojaimien käyttäjä kykenee kuulemaan esimerkiksi varoitushuudot.
Kuulonsuojaimien pukemiseen tulee uhrata hetki aikaa, ja sitä kannattaa jopa hieman opetella. Mikäli suojaimet puetaan päähän huolimattomasti, niiden melunvaimennuskyky ja käyttömukavuus heikkenevät oleellisesti.
Kuulonsuojaimien pukemiseen tulee uhrata hetki aikaa, ja sitä kannattaa jopa hieman opetella. Mikäli suojaimet puetaan päähän huolimattomasti, niiden melunvaimennuskyky ja käyttömukavuus heikkenevät oleellisesti.
Vertailuun hankittiin kymmenen (vasemmalta Bei Bei, Clas Ohlson, Finbullet, Howard Leight, 3M Peltor, Kraft, MSA Sordin, Promaster, Securx ja Zekler) erilaista edullista kuulonsuojainta, jotka kaikki osoittautuivat toimiviksi. Pahimmatkin puutteet olivat sellaisia, etteivät ne olleet verrattavissa suojaimen käytön hyötyihin.
Vertailuun hankittiin kymmenen (vasemmalta Bei Bei, Clas Ohlson, Finbullet, Howard Leight, 3M Peltor, Kraft, MSA Sordin, Promaster, Securx ja Zekler) erilaista edullista kuulonsuojainta, jotka kaikki osoittautuivat toimiviksi. Pahimmatkin puutteet olivat sellaisia, etteivät ne olleet verrattavissa suojaimen käytön hyötyihin.
Korkeussäätöjä on kolmea erilaista päätyyppiä. 3M Peltor (vasemmalla) luottaa suojainkapselin korkeussäädössä liukuputkiin, MSA Sordin (keskellä) kahteen ja Clas Ohlson (oikealla) yhteen liukutappiin.
Korkeussäätöjä on kolmea erilaista päätyyppiä. 3M Peltor (vasemmalla) luottaa suojainkapselin korkeussäädössä liukuputkiin, MSA Sordin (keskellä) kahteen ja Clas Ohlson (oikealla) yhteen liukutappiin.
Valtaosa vertailusuojaimista painaa alle 200 grammaa. Raskasmassatäytteillä saataisiin melunvaimennusta helposti parannettua, mutta samalla suojaimien paino nousisi oleellisesti. Se heikentäisi käyttömukavuutta.
Valtaosa vertailusuojaimista painaa alle 200 grammaa. Raskasmassatäytteillä saataisiin melunvaimennusta helposti parannettua, mutta samalla suojaimien paino nousisi oleellisesti. Se heikentäisi käyttömukavuutta.
Melunvaimennusmittauksien testilaitteistona oli laajakaistaista kohinaa tuottava melunlähde, luonnollisen kokoinen keinopää, Beyerdynamic MCE5 -mittausmikrofoni ja Rohde & Schwarz UPD -pientaajuus-analysaattori.
Melunvaimennusmittauksien testilaitteistona oli laajakaistaista kohinaa tuottava melunlähde, luonnollisen kokoinen keinopää, Beyerdynamic MCE5 -mittausmikrofoni ja Rohde & Schwarz UPD -pientaajuus-analysaattori.
Howard Leight -kuulonsuojaimen (vasemmalla) tyynyssä olevan korvanreiän koko on vertailun kookkaimpia, joten sen sisään mahtuu suurempikin korvalehti. Promaster (oikealla) sopi mitoiltaan lähinnä sirokorvaiselle.
Howard Leight -kuulonsuojaimen (vasemmalla) tyynyssä olevan korvanreiän koko on vertailun kookkaimpia, joten sen sisään mahtuu suurempikin korvalehti. Promaster (oikealla) sopi mitoiltaan lähinnä sirokorvaiselle.
Paljonko kuulonsuojain tarvitsee kuljetus- tai varastotilaa, riippuu paljolti sen rakenteesta. Vasemmanpuoleinen Finbullet menee pieneen nippuun, kun taas Zeklerista muodostuu varsin kookas paketti.
Paljonko kuulonsuojain tarvitsee kuljetus- tai varastotilaa, riippuu paljolti sen rakenteesta. Vasemmanpuoleinen Finbullet menee pieneen nippuun, kun taas Zeklerista muodostuu varsin kookas paketti.
Hinta ei kerro kaikkea kuulonsuojaimen mukavuudesta. Vasemmanpuoleisella Bei Bei Safetylla ja oikealla näkyvällä Kraftilla on hintaeroa alle kaksi euroa. Bei Bein mukavuus on kuitenkin selvästi parempi.
Hinta ei kerro kaikkea kuulonsuojaimen mukavuudesta. Vasemmanpuoleisella Bei Bei Safetylla ja oikealla näkyvällä Kraftilla on hintaeroa alle kaksi euroa. Bei Bein mukavuus on kuitenkin selvästi parempi.