Esko Kiviranta

Orpo teki leikkausten perumisesta hyveen

Venäjä ilmoitti 7.8.2014 laajasta elintarvikkeiden tuontikiellosta vastapakotteena EU:n ja Yhdysvaltain Venäjään kohdistamiin pakotteisiin. Kielto koskee maitotuotteita, naudanlihaa, siipikarjan­lihaa, kalaa, hedelmiä ja vihanneksia. Sianliha on kärsinyt Venäjän tuontikiellosta jo yli puoli vuotta. Venäjän tuontikielto kohdistuu EU-alueen ja Yhdysvaltain lisäksi Norjaan, Kanadaan ja Australiaan.

Elintarvikkeiden vienti Venäjälle on noin viisi prosenttia Suomen viennistä Venäjälle ja puoli prosenttia Suomen koko viennistä. Kielto on Suomessa uhka ensisijaisesti Valiolle, joka on tehnyt investointeja Suomeen Venäjän viennin kasvun tahdissa. Valion viennistä menee Venäjälle puolet. Venäjän vienti on viidennes Valion koko liikevaihdosta.

Pellervon taloustutkimus PTT on viestittänyt, että Venäjän tuontikielto voi johtaa maidonjalostuksessa kokonaisvaikutukseltaan yli 100 miljoonan euron menetykseen. Tämä voisi, jos tilanteeseen ei saada korjausta, aiheuttaa maidon tuottajahinnan noin 10 prosentin alentamisen nykyisestä 45–46 sentistä litralta ehkä noin 40 senttiin litralta.

Selvää on, että Venäjän vastapakotteiden aiheuttamat tuottajahinnan alennukset on korvattava tuottajille. Ensisijainen korvausvelvollinen on tietenkin Euroopan unioni, jonka asettamista pakotteista johtuen viljelijöille aiheutuu vahinkoa heistä itsestään riippumattomista syistä. EU:n budjettiin sisältyvässä maataloustuotteiden markkinahäiriöiden hoitamiseen tarkoitetussa kriisirahastossa on kuitenkin varoja vain noin 430 miljoonaa euroa. Jos Suomen osuus Venäjän elintarvikkeiden tuontikiellosta on neljän–viiden prosentin suuruusluokkaa, meille tuleva osuus kriisirahastosta olisi kaavamaisesti noin 20 miljoonaa euroa. Tämä ei riitä juuri alkua pidemmälle.

Kokoomuksen uusi maatalousykkönen Petteri Orpo on oitis, hallituskumppanien kanssa edes neuvottelematta, luvannut lykätä yhdellä vuodella aikaisemmin päätettyjä, maataloudelle ensi vuonna tulossa olevia tukileikkauksia, joiden pääarkkitehti Kokoomus pääministeripuolueena on ollut ja jotka Kokoomuksen eduskuntaryhmä on Orpon johdolla hyväksynyt. Näin Orpo on tekemässä omien leikkaustensa perumisesta hyveen, jolla hän on ryhtynyt kalastelemaan kansansuosiota.

Leikkausten perumisessa tosin on kysymys pakotemenetysten korvaamiseen täysin riittämättömästä noin 55 miljoonasta eurosta, josta 23 miljoonaa euroa olisi aiemmin päätettyjä kansallisen tuen (käytännössä pohjoisen tuen) leikkauksien perumista yhdeksi vuodeksi ja runsaat 30 miljoonaa euroa märehtijöiden 141-tuen leikkauksen perumista tämän tuen siirtyessä vuonna 2015 maksettavaksi EU:n alenevista suorista tulotuista viljelijöiden sisäisenä tulonsiirtona. Viimemainittu 141-tukea vastaava tuki voitaisiin maksaa ilman EU:n komission käsittelyäkin ns. de minimis -tukena, joka saa olla enintään 15 000 euroa tilaa kohden kutakin juoksevaa kolmivuotiskautta kohden.

Käytännössä pakotekorvaukset kohdistuisivat kotieläintiloihin. Jo yksin maidontuotantotiloja on koko maassa yhteensä noin 8 500, joten kaavamaisesti laskien de minimis -tuen suuruiseen tukeen kaikille maitotiloille kuluisi noin 130 miljoonaa euroa. Osalla tiloista de minimis tuskin kuitenkaan nousisi 15 000 euroon.

Käyttökelpoinen tapa jakaa osakorvausta pakotteista kärsiville tiloille olisi maataloudessa käytetyistä polttoaineista maksettavan energiaveron palautuksen saattaminen vuoden 2013 tasolle. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitushan muutatti hallitusohjelmansa mukaisesti kyseistä verolakia niin, että maataloudessa käytetystä polttoöljystä palautetaan vuodesta 2014 lähtien vain poltto-aineen energiaverosisältöä vastaava valmiste­veron määrä ja maatalouden rasitteeksi jää (Kataisen hallituksen mukaan) päästökaupan ulkopuolisena alana polttoaineen hiili-dioksidiveron määrä.

Polttoaineiden valmisteveron hiilidioksidiveron palautus oli tarkoitus syksyllä 2011 eduskunnalle annetun esityksen mukaan lakkauttaa jo 1.1.2012 lähtien, mutta palautusta kuitenkin jatkettiin vuodet 2012 ja 2013 eräänlaisena uutena maatalouden tupona. Viljelijöille siis maksetaan näinä viikkoina tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä tehdyn hakemuksen perusteella vuonna 2013 käytetystä polttoöljystä myös hiilidioksidiveron palautus, mutta ei enää tänä vuonna käytetystä polttoöljystä, ellei lakia muuteta. Eduskunta kyllä ehtii tätä vuotta koskevan lain muutoksen säätää vallan mainiosti, jos hallitus antaa esityksen.

Palautusta maksetaan nykylain mukaan vuonna 2013 käytetystä kevyestä poltto-öljystä vielä 13,20 senttiä litralta, mutta vuodesta 2014 lähtien vain 6,65 senttiä litralta. Vastaavat luvut ovat biopolttoöljyllä 9,20 senttiä litralta (vuodesta 2014 lähtien 6,65 senttiä litralta) ja puutarhataloudessa käytetyllä raskalla polttoöljyllä 14,85 senttiä kilogrammalta (vuodesta 2014 lähtien 7,59 senttiä kilogrammalta).

Maa- ja puutarhatalouden energiaveron palautuksen säätäminen aikaisemmalle tolalleen merkitsisi vuositasolla noin 20 miljoonan euron kustannusten alentumista eli käytännössä tulon lisäystä. Tämän vuoden valtion budjettiin on vuoden 2013 palautuksiin varattu 50 miljoonaa euroa, kun taas ensi vuonna arvioidaan, jos lakia ei muuteta, tarvittavan enää 28 miljoonaa euroa. Energiaveron palautus koskisi myös kasvinviljelytiloja. Tämä olisi oikeudenmukaista huomioon ottaen muun muassa viljan tuottajahinnan heikko kehitys.

VARATUOMARI, AGRONOMI

ESKO KIVIRANTA

KANSANEDUSTAJA, KESKUSTA