www.proagria.fi

 

Onko 50 hehtaarin

lisämaakauppa kannattava investointi?

Viljatiloilla investointimahdollisuudet lisäpellon hankintaan ovat usein rajalliset. Kova kilpailu peltomarkkinoilla ja pellonhinnan nousu yli kipurajan estävät usein laajentumishaaveiden toteuttamisen.

Ylihintainen lisämaakauppa voi viedä yrityksen talouden kovaan syöksykierteeseen, jo-ten investoinnin kannattavuutta tulisi arvioida muullakin kuin mututuntumalla. ”Hehtaarimäärän kasvaessa toiminnan kannattavuus ei aina lisäänny. Asia voi olla myös päinvastoin”, kertoo kasvintuotannon Huippuosaaja Jussi Nurkka ProAgria Etelä-Suomesta.

Tee tai teetä tarkat laskelmat

Omien tuotantokustannusten tiedostaminen ja laskenta luovat hyvän pohjan viljelyn erilaisiin päätöksentekotarpeisiin ja tuotannon kannattavuuden parantamiseen. Jos olemassa olevalla kone- ja rakennuskannalla pystytään viljelemään nykyistä laajempi peltoala, voidaan katetuotosta isompi osa käyttää pellon vuokraan. Jos viljelijä taas maksaa pellosta liian suuren osto- tai vuokrahinnan, hän ei itse hyödy viljelyalan laajentumisesta ja hehtaarikohtaisen konekustannuksen alentumisesta, vaan hyöty katoaa suurempiin peltokustannuksiin.

”Pellosta maksettavat ostohinnat ovat karanneet niin korkeiksi osassa Suomea, että lainarahalla toimittaessa kyseisten lohkojen mahdollinen viivan alle jäävä tuotto joudutaan ohjaamaan korkomenoihin ja lyhennyksiin useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Lisäksi pellon ostoon otettava laina alentaa maatalouden nettovarallisuutta verotuksessa ja siitä syystä maksettavien verojen määrä voi kasvaa”, Nurkka toteaa.

Vuokraa, älä osta?

Lisäpellon hankinta on yksi vaihtoehto jakamaan kiinteitä kuluja ja pienentämään keskimääräisiä kone- ja rakennuskustannuksia. Tällöin kysymykseksi nousevat pellon oston tai vuokrauksen realistiset mahdollisuudet ja kannattavuus.

”Velkaisen kasvinviljelytilan on usein taloudellisesti järkevämpää vuokrata peltoa oston sijaan. Vaikka yrittäjän laajennustarve ja into olisivat kovat ja lisäpellon saaminen kiven alla, ei pellon arvo kasva koskaan rajattomasti, arvo voi jopa alentua. Arvo määrittyy tilan omien lähtökohtien perusteella”, Nurkka muistuttaa.

Mitoita konekapasiteetti oikein

Kasvinviljelyn tuotantokustannuksista yli puolet muodostuu kiinteistä kuluista eli koneiden, rakennusten ja pellon pääomakuluista sekä yleiskustannuksista.

”Viljelypinta-alaan nähden liian suuri konekapasiteetti heikentää merkittävästi kannattavuutta. Tämän vuoksi on tärkeä mitoittaa investoinnit oikein investointien suunnitteluvaiheessa. Jos konekapasiteettia on runsaasti, kannattaa laskea voiko ylimääräisen kapasiteetin suunnata lisämaan hankinnan sijasta esimerkiksi koneurakointiin. Konekapasiteetin oikea mitoitus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kannattavaan tulokseen pääsemiseksi”, Nurkka toteaa.

HUIPPUOSAAJAT

Maatalousalan julkaisut helposti saatavilla uudesta verkkokaupasta

Maatalousalan kirjojen kustantajat ovat nykyisin harvassa. Edelläkävijän ammattitiedon ja erityisesti suoraan sovellettavissa olevan tiedon tarve osaamisen kehittämisessä on kuitenkin kiistaton. ProAgrian Keskusten Liiton ammattijulkaisuja löytyy melkoisella varmuudella jokaisen maataloudesta kiinnostuneen kirjahyllystä.

”Vuosittain meiltä ilmestyy kuusi maatalousalan kirjaa ja niitä painetaan yhteensä 55 000 kappaletta. Jokaiselle maatilayritykselle riittää yksi kappale, jos painosmäärä suhteutetaan aktiivisesti toimivien tilojen määrään”, kertoo kustannuspäällikkö Hanne Teräväinen ProAgria Keskusten Liitosta.

Sähkökirjojen käyttö on lisääntynyt hiljalleen viime vuosina ja julkaisuala odottaakin menekin merkittävää kasvua tulevaisuudessa. ”Lähes kaikki ammattijulkaisut ovat olleet saatavilla myös sähkökirjoina vuodesta 2006 alkaen. Sähköisessä muodossa järeä ammattikirjasto kulkee aina mukana ja on luettavissa vaikka tabletilla tai älypuhelimella helposti juuri silloin, kun tietoa tarvitsee”, Teräväinen kertoo.

Ammattikirjat opetuksen tukena

”Opiskelijoiden kommentit kirjoista ovat olleet positiivisia. Kirjojen selkeää esitystapaa ja havainnollisia graafeja sekä kuvitusta on kehuttu. Eräs agrologiopiskelija totesikin, että ilman Maatalous­kalenterin tieto-osuutta hänen harjoitustehtävänsä eivät olisi koskaan valmistuneet. Maatalouskalenteria on painettu kohta 70 vuotta”, Teräväinen pohtii.

Kirjat siirtyivät uuteen verkkokauppaan

ProAgria avasi uuden verkkokaupan, josta voi tilata helposti ja nopeasti ilman lähetyskuluja ProAgrian ammatti- ja harrastekirjoja sekä nyt myös järjestö- ja hopeatuotteita sekä ProAgria Collection -vaatteita.

Verkkokauppa on osa ProAgrian sähköisten palvelujen kehitystä ja se on ensimmäinen askel kohti sähköisesti tilattavia palveluja.

 

Uusi verkkokauppa on osoitteessa www.proagriaverkkokauppa.fi

AGRONET

 

Työkaluja tilojen väliseen rehukauppaan

Agronetissa on kattava tietopaketti sopimusmalleineen tilojen väliseen rehukauppaan. Ohjeissa selvitetään sadon ja laadun määrittämismenetelmiä, hinnan määräytymisperusteet ja hintaan esimerkiksi laadun mukaan tehtävät korjaukset.

Monipuolisen tilojen välisen rehukaupan ohjeistuksen ja sopimusmallit ovat koonneet ProAgrian, MTK:n, MTT:n, Työtehoseuran ja Pellervon Taloustutkimuksen asiantuntijat.

 

Tutustu Agronetin tietopakettiin!

www.agronet.fi Kasvi Tilojen välinen rehukauppa

FAKTAA

 

Ennakkolaskelmien mukaan kevätvehnän tuotantokustannus 4,5 tonnin hehtaarisadolla vuonna 2014 on lähes sama kuin viime vuonna, mutta satotuotot laskevat merkittävästi viljan hintojen alenemisen takia. Tämä vie tuotannon kannattavuuden tappiolle. Kannattavaan tulokseen pääseminen vaatii lähemmäs viiden tonnin hehtaarisatoa.

Esimerkkilaskelmassa on arvioitu 50 hehtaarin lisämaakaupan mahdollisia tuottoja ja kustannuksia investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi. Pellon hankintahintana on käytetty 10 000 €/ha ja se on rahoitettu kokonaan lainarahalla. Suuren muuttujan laskelmassa muodostaa viljanmyyntitulot, jonka budjetointiin velkaisen kasvinviljelytilan kannattaa satsata. Esimerkissä oletetaan lisäalan hoituvan jo olemassa olevilla koneilla ja rakennuksilla. Tässä esimerkissä lainan korkokulut muodostavat suuren osan menoista. Erotuksella pitäisi pystyä kattamaan pellon muut kustannukset, lainan lyhennykset sekä työkustannukset.
Esimerkkilaskelmassa on arvioitu 50 hehtaarin lisämaakaupan mahdollisia tuottoja ja kustannuksia investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi. Pellon hankintahintana on käytetty 10 000 €/ha ja se on rahoitettu kokonaan lainarahalla. Suuren muuttujan laskelmassa muodostaa viljanmyyntitulot, jonka budjetointiin velkaisen kasvinviljelytilan kannattaa satsata. Esimerkissä oletetaan lisäalan hoituvan jo olemassa olevilla koneilla ja rakennuksilla. Tässä esimerkissä lainan korkokulut muodostavat suuren osan menoista. Erotuksella pitäisi pystyä kattamaan pellon muut kustannukset, lainan lyhennykset sekä työkustannukset.

HUIPPUOSAAJAT

Maatalousalan julkaisut helposti saatavilla uudesta verkkokaupasta

Maatalousalan kirjojen kustantajat ovat nykyisin harvassa. Edelläkävijän ammattitiedon ja erityisesti suoraan sovellettavissa olevan tiedon tarve osaamisen kehittämisessä on kuitenkin kiistaton. ProAgrian Keskusten Liiton ammattijulkaisuja löytyy melkoisella varmuudella jokaisen maataloudesta kiinnostuneen kirjahyllystä.

”Vuosittain meiltä ilmestyy kuusi maatalousalan kirjaa ja niitä painetaan yhteensä 55 000 kappaletta. Jokaiselle maatilayritykselle riittää yksi kappale, jos painosmäärä suhteutetaan aktiivisesti toimivien tilojen määrään”, kertoo kustannuspäällikkö Hanne Teräväinen ProAgria Keskusten Liitosta.

Sähkökirjojen käyttö on lisääntynyt hiljalleen viime vuosina ja julkaisuala odottaakin menekin merkittävää kasvua tulevaisuudessa. ”Lähes kaikki ammattijulkaisut ovat olleet saatavilla myös sähkökirjoina vuodesta 2006 alkaen. Sähköisessä muodossa järeä ammattikirjasto kulkee aina mukana ja on luettavissa vaikka tabletilla tai älypuhelimella helposti juuri silloin, kun tietoa tarvitsee”, Teräväinen kertoo.

Ammattikirjat opetuksen tukena

”Opiskelijoiden kommentit kirjoista ovat olleet positiivisia. Kirjojen selkeää esitystapaa ja havainnollisia graafeja sekä kuvitusta on kehuttu. Eräs agrologiopiskelija totesikin, että ilman Maatalous­kalenterin tieto-osuutta hänen harjoitustehtävänsä eivät olisi koskaan valmistuneet. Maatalouskalenteria on painettu kohta 70 vuotta”, Teräväinen pohtii.

Kirjat siirtyivät uuteen verkkokauppaan

ProAgria avasi uuden verkkokaupan, josta voi tilata helposti ja nopeasti ilman lähetyskuluja ProAgrian ammatti- ja harrastekirjoja sekä nyt myös järjestö- ja hopeatuotteita sekä ProAgria Collection -vaatteita.

Verkkokauppa on osa ProAgrian sähköisten palvelujen kehitystä ja se on ensimmäinen askel kohti sähköisesti tilattavia palveluja.

 

Uusi verkkokauppa on osoitteessa www.proagriaverkkokauppa.fi

AGRONET

 

Työkaluja tilojen väliseen rehukauppaan

Agronetissa on kattava tietopaketti sopimusmalleineen tilojen väliseen rehukauppaan. Ohjeissa selvitetään sadon ja laadun määrittämismenetelmiä, hinnan määräytymisperusteet ja hintaan esimerkiksi laadun mukaan tehtävät korjaukset.

Monipuolisen tilojen välisen rehukaupan ohjeistuksen ja sopimusmallit ovat koonneet ProAgrian, MTK:n, MTT:n, Työtehoseuran ja Pellervon Taloustutkimuksen asiantuntijat.

 

Tutustu Agronetin tietopakettiin!

www.agronet.fi Kasvi Tilojen välinen rehukauppa

FAKTAA

 

Ennakkolaskelmien mukaan kevätvehnän tuotantokustannus 4,5 tonnin hehtaarisadolla vuonna 2014 on lähes sama kuin viime vuonna, mutta satotuotot laskevat merkittävästi viljan hintojen alenemisen takia. Tämä vie tuotannon kannattavuuden tappiolle. Kannattavaan tulokseen pääseminen vaatii lähemmäs viiden tonnin hehtaarisatoa.

Esimerkkilaskelmassa on arvioitu 50 hehtaarin lisämaakaupan mahdollisia tuottoja ja kustannuksia investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi. Pellon hankintahintana on käytetty 10 000 €/ha ja se on rahoitettu kokonaan lainarahalla. Suuren muuttujan laskelmassa muodostaa viljanmyyntitulot, jonka budjetointiin velkaisen kasvinviljelytilan kannattaa satsata. Esimerkissä oletetaan lisäalan hoituvan jo olemassa olevilla koneilla ja rakennuksilla. Tässä esimerkissä lainan korkokulut muodostavat suuren osan menoista. Erotuksella pitäisi pystyä kattamaan pellon muut kustannukset, lainan lyhennykset sekä työkustannukset.
Esimerkkilaskelmassa on arvioitu 50 hehtaarin lisämaakaupan mahdollisia tuottoja ja kustannuksia investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi. Pellon hankintahintana on käytetty 10 000 €/ha ja se on rahoitettu kokonaan lainarahalla. Suuren muuttujan laskelmassa muodostaa viljanmyyntitulot, jonka budjetointiin velkaisen kasvinviljelytilan kannattaa satsata. Esimerkissä oletetaan lisäalan hoituvan jo olemassa olevilla koneilla ja rakennuksilla. Tässä esimerkissä lainan korkokulut muodostavat suuren osan menoista. Erotuksella pitäisi pystyä kattamaan pellon muut kustannukset, lainan lyhennykset sekä työkustannukset.