Uutisia – Uutuuksia

Uusia toimintoja TTS-Managerissa

TTS-Manageriin tuli kesäkuussa maidontuotannon työmenekkilaskelmat eläinryhmittäin. Syksyllä ohjelmaan lisätään lihanautojen ja sikojen hoidon työnmenekkilaskentaa.

K…