Kansalliseen BAT-raporttiin on päivitetty kotieläintuotannon ja tuotannosta aiheutuvien ympäristökuormitusta vähentävien tekniikoiden kuvaukset. BAT-raportti on hyvä taustatuki viljelijälle investointeja suunniteltaess…