Typpi-inhibiittoreilla voidaan saada lisää satoa ja vähentää typen huuhtoutumista. Luonnonvarakeskuksella tutkittiin typpi-inhibiittorilla käsitellyn naudan lietelannan vaikutusta Brage-ohralla. Korrenkasvuvaiheessa 23…