Markkinasignaalit

Kirjoittaja: Tapani Yrjölä, elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston erityisasiantuntija

Kolumnissa ilmaistut näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta viranomaisen virallista kant…