Kohti tehokkaampaa

tilusrakennetta

Kiinteistörakenteen parantamisella monia hyötyjä

Suomessa maatalouden kiinteistörakenne on naapurimaihin verrattuna varsin epäedullinen. Ruotsissa maatalousmaan peruslohkojen keskikok…