Investoinnin takaisinmaksuaika on oltava oikeassa suhteessa rakennuksen tai laitteen tekniseen kestoikään. Esimerkiksi uuden navetan rakentamiseen myönnetyt lainat ovat maksuajaltaan enintään 15 vuotta. Toisinaan pankki ei ra…