Yrityksen organisaatiokaavion keskiössä ovat neljä päätuotantosuuntaa: vasikkakasvatus, sianlihantuotanto, peltoviljely ja rakentaminen. Jokaisella tuotantosuunnalla on vastuuhenkilö. Organisaatiokaavion toteutumista…