Matti Kärkkäinen

Metsällä on pitkä muisti

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla laitettiin vireille 17.5.2018. Asiaa olivat edistämässä Suomen Luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Luonto-liitto, Birdlife…