Suomessa on tehty maatalousinvestointeja EU:n keskimääräistä selvästi enemmän, mutta investointien määrä on laskussa. Yleisin investointikohde on maan hankinta. Suurimmat investoinnit tehdään kotieläintuotantoon.

EU:n inves…