Nylands Svenska Lantbrukssälsskapin kasvinsuojelututkija Lotta Poikolainen esitteli neuvonnallisia herbisidiresistenssikokeita Västankvarn Försöksdagin aikana siuntiolaisella ohrapelloll…