Nylands Svenska Lantbrukssälsskapin kasvinsuojelututkija Lotta Poikolainen esitteli neuvonnallisia herbisidiresistenssikokeita Västankvarn Försöksdagin aikana siuntiolaisella ohrapellolla. Tänä kesänä on kaksi koepaikk…