Kumina jatkaa erikoiskasviviljelyn kuninkaana 24 000 hehtaarin viljelyalallaan.

Erikoiskasvien

viljely vuonna

2017–2019

Kolme suurinta erikoiskasvia ovat edelleen kumina, härkäpapu ja rehuherne. Seuraavina tulevat sokerijuu…