Kaikki lannoite ei enää saavu kasvinviljelytiloille suursäkeissä. 30 tonnia painavan kuorman alla tarvitaan melkoinen rengastus.

Ravinteet

palautuvat

peltoon

Ravinteita rahdattiin tänäkin keväänä isoilla säiliöautoilla sinne…