Samalla kun sianlihan vientimäärät ovat kasvaneet, ovat muuttuneet myös vietyjen lihalajien osuudet. 2000-luvun alun ja vuoden 2017 välillä lihan osuus on vähentynyt 65 prosentista 60 prosenttiin. Jalostettujen tuotteiden osuus o…