Juuso Joona käyttää maanparannuskuituja vuosittain. Ne levitetään ennen nurmen lopetusta. Maanviljelyn perustana on toimiva vesitalous, monipuolinen viljelykierto, matala muokkaus ja eloperäisen aineksen lisääminen maahan. N…