Highlandit valtasivat Metsäojan tilan vajaat 20 vuotta sitten. Lypsylehmät saivat läh-teä ja nyt tila saa elantonsa highland-lihan suoramyyn-nistä. Aluksi suunnitelmissaoli myydä hiehoja aloittaville tiloille, mutta lihantuot…