Sandwich-rakenteiden etuihin kuuluu hyvä lujuuspainosuhde. CE-merkki ei tosin takaa kuin elementin soveltumisen itsekantaviin rakenteisiin. Jos elementtejä käytetään kohteisiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu, riski saattaa…