Kehittyvät maatilat tarvitsevat vierasta pääomaa suuriin investointeihin. Lainaraha maksaa ja siitä pitää maksaa korkoa. Lainalyhennysten ja korkojen yhteissumma eli lainanhoitomenot eivät saisi olla yli 20 prosenttia maatilan…