Vasikoiden päivittäiset hoitotyöt muodostavat merkittävän osan nautakarjatilan kokonaistyömäärästä. TTS-Managerilla on mahdollista laskea erikseen vasikoiden hoitotöiden työnmenekki ja tarkastella eläinmäärän ja toisaalt…