HempRefinella on 40 sopimustuottajaa, joilla on yhteensä noin 200 hehtaaria kuitu-hamppua. Kuituhamppu tuottaa nopeasti biomassaa. Tuotekehityksellä saadaan uusia hampput…