Hevoslannan hyötykäyttöä jarruttaa sopivan tekniikan puute ja se, että Suomessa hevosen lannan tulkitaan olevan jätelain alainen, eläinperäinen jäte. Suomessa hevoslanta pitäisi siis käyttää peltojen ravinteiksi. Viime keväine…