Biokaasulaitoksen näkyvin osa on reaktorisäiliö, mutta sydän eli generaattori ja kaasukattila on mahdutettu konttiin. Mikko Elovaara käy päivittäin tarkastamassa prosessin toiminnan paitsi hallintaohjelmalla myös fyysisesti l…