Usean eri tahon masinoimassa Pahajoki hyväksi -hankkeessa parannetaan Alavuden pellonpientareiden vesistöjen tilaa usean eri maan alle kaivetun hakepuubioreaktorin sekä kosteikkojen avulla.

Peltojen fosfori- ja typpivalumat k…