Kurikassa on jo nyt useita kotieläintilojen yhteydessä toimivia biokaasulaitoksia.

Kurikan biokaasukeskittymä

odottaa vielä tukipäätöksiä

Kurikkaan suunnitellun biokaasuekosysteemin eli -keskittymän rakentaminen oli tarko…