Kannattavuuskartta paljastaa peltolohkon taloudellisen vaihtelun

Pellon kannattavuuskartta toimii viljelijän apuna päätöksenteossa, mutta sitä voidaan hyödyntää myös pellon hinnoittelussa ja hiilidioksidipäästöjen minimo…