Esko Kiviranta

Tilasta saadut pääomatulot kuuluisi verottaa pääomatuloina

Maatilatalouden tuloverolain mukaan ”tilasta, sen osasta ja tilalla olevasta rakennuksesta saadut vuokrat ja muut sellaiset korvaukset” ovat maataloude…